Гарантійні зобов’язання

Гарантія виробника (постачальника)

Виробник (постачальник) гарантує надійну роботу товару протягом гарантійного терміну за умови дотримання Вами умов використання та технічних вимог, що зазначені в інструкції з експлуатації на товар. Продавець даного товару підтверджує прийняття на себе гарантійних зобов’язань по задоволенню вимог споживача, що встановлені діючим законом України «Про захист прав споживачів». Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас вивчити інструкцію з експлуатації на товар.

Гарантійний термін та термін служби товару

Протягом гарантійного терміну у разі виявлення недоліків (відхилення від параметрів та характеристик, що зазначені в інструкції з експлуатації) споживач має право на на безоплатний ремонт.

Гарантійний термін починається з дати придбання товару кінцевим споживачем.

Товар може мати допоміжні частини, які, відповідно не мають гарантійного терміну.

До допоміжних частин належать:

a) Зйомні акумуляторні батареї;

b) Елементи живлення;

c) Блок живлення;

d) Пульт дистанційного керування (у випадку наявності всіх функціональних кнопок на самому виробі);

e) USB-з’єднувачі, кабелі для під’єднання виробу до інших пристроїв тощо;

f)  Навушники, мікрофон тощо;

g) Засоби для кріплення товару тощо;

h) Допоміжні носії інформації різних типів (програмне забезпечення, драйвера до товару тощо);

i)  Інструкція з експлуатації на товар.

Порядок надання гарантійного сервісного обслуговування (ремонту):

Для гарантійного ремонту виробу в сервісному центрі, Вам необхідно:

-  Чітко сформулювати, в чому полягає порушення в роботі товару (бажано в письмовій формі);

-  Товар з недоліком;

-  Повний комплект упаковки товару;

-  Гарантійний талон, в якому, розбірливо записана марка, модель і серійний номер товару, найменування та адресу продавця, печатка і підпис продавця, ПІБ і підпис споживача:

-  Документ, що підтверджує факт придбання товару.

 

У разі недотримання Вами вищевказаних умов, сервісний центр може відмовити Вам в гарантійному технічному обслуговуванні (ремонті) товару. Гарантійні зобов’язання жодним чином не поширюється на третю сторону (особу) або, якщо товар використовується в комерційних цілях чи не за своїм прямим призначенням.

 

Вимоги, які не підлягають задоволенню даними Гарантійними зобов’язаннями:

- Звичайний знос виробу в процесі експлуатації;

- Недоліки або пошкодження товару, які викликані недбалим або необережним поводженням, або діями споживача чи третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись механічними ушкодженнями товару);

- Недоліки, які виникли після неправильной експлуатації виробу (недотримання або порушення норм і умов, які викладені в інструкції з експлуатації на виріб);

- Недоліки, які виникли після використання виробу спільно з іншим виробом, некомплектними (неоригінальними) аксесуарами, програмним забезпеченням тощо;

- Недоліки виробу, викликані неправильною (некоректною) роботою комп’ютера з яким використовувався товар;

- Недоліки або пошкодження виробу, викликані витоком рідини з елементів живлення у виріб, невідповідністю елементів живлення, зазначених в інструкції з експлуатації на виріб;

- Недоліки або пошкодження виробу, які виникли в результаті потрапляння у внутрішню частину виробу бруду (ворс, пісок, насіння, тютюн, комахи, інше), пилу, вологи, рідини і т.п.;

- Недоліки виробу, які виникли через використання неякісних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючись неліцензійним програмним забезпеченням);

- Недоліки, викликані форс-мажорними обставинами, нещасним випадком, навмисними або необережними діями споживача або третьої сторони (осіб).

- Якщо недолік товару проявляє себе у випадку не наявності або незадовільної роботи постачальника послуг від третьої сторони за допомогою яких функціонує товар (включаючи, але не обмежуючись радіомережам, внаслідок недостатньої потужності вхідного радіосигналу, у тому числі із-за особливостей ландшафту місцевості та ії забудови).

- Виріб було розкрито(спроба самостійного ремонту споживачем), модифіковано або відремонтовано не уповноваженим сервісним центром;

- Потрібно відновлення системних файлів або оновлення внутрішнього програмного забезпечення виробу;

- Потрібно відновити особисту інформацію споживача, яка зберігається(лась) у пам’яті виробу;

- Пошкоджені або відсутні заводські контрольні пломби (при заводському пломбуванні);

- У разі повторного звернення споживачем в сервісний центр пошкоджена або відсутня контрольна пломба, яка була встановлена в сервісному центрі після виконання попереднього сервісного обслуговування.

Примітка.

Переконливо радимо Вам зберегати на іншому накопичувачі даних резервні копії усієї інформації, яку Ви зберігаєте у внутрішній пам’яті товару.

 

Обмеження гарантії

Виробник (постачальник) не несе відповідальність за можливі матеріальну, моральну та іншу шкоду, що понесена власником товару і (або) третіми особами при використанні, зберіганні та транспортуванні товару (втрата інформації, шкода, нанесена іншим пристроям, що підключені або працюють в одній електромережі з виробом).

Ні при яких умовах виробник (постачальник) не несе відповідальність за яку-небудь особливу випадкову, пряму чи побічну шкоду або збитки, включаючи, але не обмежуючись тільки перерахованими, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати, пов’язані з відновленням інформації або даних, збитки, що викликані перервами у комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникають у зв’язку з використанням або неможливістю використання товару.

Всі запасні частини або вузли, які було замінено при технічному обслуговуванні або гарантійному ремонті, є власністю виробника товару та залишаються в уповноваженому сервісному центрі і споживачеві не повертаються. Гарантійний термін подовжується на час знаходження товару у ремонті.

Усі недоліки товару, що не підлягають усуненню за умовами даних Гарантійних зобов’язань, мають усуватися за рахунок споживача. У випадку порушення умов експлуатації виробу, уповноважений сервісний центр, згідно чинного законодавства, вправі відмовити споживачу в платному сервісному обслуговуванні товару.

Адреса для надання товару в гарантійний ремонт:

1. г. Київ вул. Ревуцького 38/1 оф.504 з 14.00 до 18.00 в робочі дні;


Нужна помощь?

Категории

Полезная информация